دکتر رشيديان — فلُّ سَفَه
www.Fallosafah.org
شماره: ۱۵۹
عنوان: دکتر رشيديان
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: شنبه، ۵ خرداد ۱۳۸۶ | ۳:۰۲ ب ظ
آخرين ويرايش: شنبه، ۵ خرداد ۱۳۸۶ | ۴:۰۵ ب ظ


چيزی که امروز بيش از هرچيز کم است پول و ماشين و خانه نيست، بلکه «شخصيت» است.

  • دکتر رشيديان

کتاب ارزشمند «هوسرل در متن آثارش» به قلم دکتر عبدالکريم رشيديان، استاد فلسفه در دانشگاه شهيدبهشتی، قرار است فردا در جلسه‌ای با حضور نويسنده و ديگرانی از جمله صاحب اين نوشته به بحث و نقد گذاشته شود. برای اطلاع از محل جلسه به سايت دانشگاه نظر کنيد. نزديک ۱۶ سال است که آفتخار همکار بودن با دکتر رشيديان را دارم. خوشحالم که او در همه‌ی اين سالها،  با وجود همه‌ی ستمهايی که به او روا داشته شد، خاموش و آرام به کار خود ادامه داد و اکنون يکی از بهترين استادان و نويسندگان فلسفی در اين سرزمين است. در ماه گذشته يکی از بهترين مقالاتی که خواندم به قلم او بود. اين مقاله در فصلنامه‌ی فلسفی گروه فلسفه دانشگاه تهران، فلسفه، منتشر شده است و از آنجا که گمان می‌کنم مباحث اين متن برای برخی خوانندگان علاقه‌مند جالب توجه باشد، به‌ويژه از آنجا که اکنون شايد بهترين خوانندگان ما در خارج از کشور به سر می‌برند، آن را برای مزيد فايده در اينجا قرار می‌دهم. عنوان اين مقاله چنين است: «از فرد مدرن تا شخص پُست‌مدرن».يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / پنجشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۷
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org